Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

На підставі рішення Наглядової ради Приватного Акціонерного Товариства "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АМАЛЬТЕЯ" від 23 лютого 2012 року (протокол б/н від 23.02.2012 р.) виникла особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб емітента, а саме:

23.02.2012 року відкликано з посади Голови правління - Бакушину Ірину Валеріївну, за угодою сторін (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Строк перебування на даній посаді один рік. Акціями емітента посадова особа не володіє.

24.02.2012 року призначено на посаду Голови правління - Кулжинського Геннадія Леонідовича (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) строком на 3 роки. До обрання на дану посаду особа займала посаду Заступника голови правління ПрАТ «СК «АМАЛЬТЕЯ». Акціями емітента посадова особа не володіє.

24.02.2012 року призначено на посаду Заступника голови правління та включено до складу Членів правління Товариства - Вотченікову Олену Олександрівну (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) строком на 3 роки. До обрання на дану посаду особа протягом своєї діяльності інші посади не обіймала.  Акціями емітента посадова особа не володіє.

24.02.2012 року призначено на посаду Заступника голови правління з правових питань та включено до складу Членів правління Товариства - Мостову Ліну Вікторівну (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) строком на 3 роки. До обрання на дану посаду особа займала посаду Начальника юридичного управління ПрАТ «СК «АМАЛЬТЕЯ». Акціями емітента посадова особа не володіє.

Посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.