Оголошення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАт "СК "АМАЛЬТЕЯ"

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
Приватного Акціонерного Товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АМАЛЬТЕЯ» (код ЄДРПОУ 25017527, місцезнаходження 07300, Київська область, Вишгородський район, м. Вишгород, вул. Шолуденка, 19, корпус 5, офіс 214 ).

 

Правління Приватного Акціонерного Товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АМАЛЬТЕЯ»  повідомляє всіх акціонерів Товариства про скликання річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 03 квітня 2012 року о 10 год. 00 хв. за адресою:  07300, Київська область, Вишгородський район, м. Вишгород, вул. Шолуденка, 19, корпус 5, офіс 214.

Порядок денний:

1. Обрання голови та секретаря зборів.
2.   Затвердження звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.
3.   Затвердження звіту та висновку Ревізора Товариства за 2011 рік.
4.   Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2011 рік.
5.   Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік.
6.   Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 2011 рік.
7.   Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства, звіту Правління Товариства, звіту Ревізора Товариства.

Реєстрація учасників 03 квітня 2012 року з 09:30 год. до 09:45 год. за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам загальних зборів необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам – паспорт і довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 02 квітня 2012р.

З документами, щодо питань порядку денного акціонери та уповноважені особи можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товариства: 07300, Київська область, Вишгородський район, м. Вишгород, вул. Шолуденка, 19, корпус 5,  офіс 214.
в робочі дні (понеділок - п’ятниця) з 09.00 до 18.00 (перерва з 13.00 до 14.00), а в день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення за адресою: 07300, Київська область, Вишгородський район, м. Вишгород, вул. Шолуденка, 19, корпус 5,  офіс 214.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами –– Заступник голови правління з правових питань - Мостова Ліна Вікторівна, тел. (044) 254-29-17.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)