Оголошення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "СК "АМАЛЬТЕЯ"
19.04.2012 12:00

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
Приватного Акціонерного Товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АМАЛЬТЕЯ» (код ЄДРПОУ 25017527, місцезнаходження 07300, Київська область, Вишгородський район, м. Вишгород, вул. Шолуденка, 19, корпус 5, офіс 214 )


Правління Приватного Акціонерного Товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АМАЛЬТЕЯ»  повідомляє всіх акціонерів товариства про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 13 квітня 2012 року о 10 год. 00 хв. за адресою:  07300, Київська область, Вишгородський район, м. Вишгород, вул. Шолуденка, 19, корпус 5,  офіс 214.

У відповідності до ст. 47 п.5 Закону України «Про акціонерні товариства» : «Якщо цього вимагають інтереси акціонерного товариства, наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових загальних зборів та порядок денний відповідно до цього Закону не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного».

Порядок денний:

1.  Обрання робочих органів та затвердження регламенту позачергових загальних зборів  ПрАТ «СК «АМАЛЬТЕЯ».
2.  Про приведення Статуту ПрАТ «СК «АМАЛЬТЕЯ» у відповідність до чинного законодавства України, внесення змін до Статуту шляхом викладення його в новій редакції та затвердження Статуту товариства в новій редакції.
3.   Про приведення внутрішніх положень ПрАТ «СК «АМАЛЬТЕЯ» у відповідності з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства».

Реєстрація учасників 13 квітня 2012 року з 09:30 год. до 09:45 год. за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам загальних зборів необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам – паспорт і довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 09 квітня 2012р.

З документами, щодо питань порядку денного акціонери та уповноважені особи можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товариства: 07300, Київська область, Вишгородський район, м. Вишгород, вул. Шолуденка, 19, корпус 5,  офіс 214, в робочі дні (понеділок - п’ятниця) з 09.00 до 18.00 (перерва з 13.00 до 14.00), а в день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення за адресою: 07300, Київська область, Вишгородський район, м. Вишгород, вул. Шолуденка, 19, корпус 5,  офіс 214.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами –– Заступник голови правління з правових питань - Мостова Ліна Вікторівна, тел. (044) 254-29-17.