Україна, м. Київ, вул. Кудряшова 20 А, оф. 23 БЦ "Пори року"

Наші ліцензії

СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АМАЛЬТЕЯ"

1. Страхування від нещасних випадків, серія АГ №569786

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Страхування залізничного транспорту, серія АД №039861

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Страхування наземного транспорту (крім залізничного), серія АГ, №569785

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Страхування вантажів і багажу (вантажобагажу), серія АГ № 569789

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ, серія АГ №569782

 

 

 

 

 

 

 

 

  6. Страхування майна [крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу) ], серіяАГ № 569784

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Страхування фінансових ризиків, серія АГ №569788

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту включаючи відповідальність перевізника), серія АГ №569781

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Страхування відповідальності перед третіми особами [крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту,відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)], серія АВ №585000

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Страхування кредитів (в тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту), серія АГ № 569783
 

 

 

 

 

 

 

 

11. Страхування сільськогосподарської продукції, розпорядження №776 від 12.04.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Обов’язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті, серія АГ № 569787

 

 

 

 

 

 

 

 

13.Обов’язкове страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування, серія АД № 039860

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Обов’язкове особисте страхування медичних і фармацевтичних працівників (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання службових обов’язків, розпорядження 776 від 12.04.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Обов’язкове  особисте страхування працівників відомчої 
(крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України)
та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд) розпорядження 776 від 12.04.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Обов’язкове авіаційне страхування цивільної авіації, розпорядження 776 від 12.04.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Обов’язкове страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру, розпорядження 776 від 12.04.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Обов’язкове страхування  відповідальності експортера та особи, яка відповідає за утилізацію (видалення) небезпечних відходів, щодо відшкодування шкоди, яка може бути заподіяна здоров’ю людини, власності та навколишньому середовищу під час транскордонного перевезення та утилізації (видалення) небезпечних відходів, розпорядження 776 від 12.04.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

19.Обов’язкове  страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів, розпорядження 776 від 12.04.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Обов’язкове   страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса, розпорядження 776 від 12.04.2016